Eltech’s miljø og kvalitets politik

– vi har også et ansvar.

Vi skal gennem vores daglige virke, drive virksomheden på en sådan måde, at vi i enhver henseende, både kortsigtet og langsigtet, belaster miljøet mindst muligt.

Vi tilstræber alene at samarbejde med leverandører som er certificeret i.h.t. ISO 14000 eller på anden vis kan dokumentere en tilfredsstillende miljøpolitik.

Vi hverken anvender, fremstiller eller forarbejder ozonnedbrydende materialer ligesom vi i enhver henseende overholder gældende konventioner på miljøområdet.

I det omfang det er muligt og forsvarligt, genbruges emballager og andet materiale til forsendelse og medarbejdere, leverandører o.a. motiveres til større miljøbevidsthed i det daglige.

Som et selskab i den svenske børsnoterede koncern Addtech AB, har vi pligt til at indsamle og indrapportere information om CO2 udslip i forb. med opvarmning, drift af biler, rejser o.a. ligesom forbrug af gas og elektricitet skal indrapporteres.

Indrapportering sker til Folksams Miljöindex, Green Index, Telegrafgränd 5, Stockholm. På forlangende kan kopi af denne indrapportering leveres til vores kunder.

– vi stræber efter højeste kvalitet i alle led.

Vores ultimative mål er 0-fejl som kvalitetsbegreb og vi stræber efter højeste kvalitet i alle led. For os er kvalitet ikke kun knyttet til produktet, men derimod hele organisationen og de støttefunktioner som findes rundt om det fysiske produkt.

Vi har ingen umiddelbar indflydelse på udvikling og produktion, men vi samarbejder udelukkende med leverandører, som kan dokumentere højeste kvalitet i alle led, enten gennem en ISO 9000 certificering eller gennem nedskrevne og dokumenterede procedurer.

Vi arbejder løbende på en optimering af procedurer og forretningsgange og har i dag nedskrevne procedurer for alle væsentlige arbejdsgange i virksomheden.

Har du synspunkter eller kommentarer til vores kvalitet så ring eller skriv til os.

For mere information

untitled-79

Kenth Køhler

Adm. direktør

Tlf.: 4320 0720

Mobil: 40711416

Mail: kek@eltech.dk